Tænketanken for sociale boliger

I efteråret 2018 nedsatte jeg en tænketank for ”sociale boliger”, der skulle komme med idéer og anbefalinger til, hvordan København får bygget flere betalelige og socialt innovative boliger til udsatte og sårbare borgere. Socialforvaltningen oplever en stigende udfordring ift. betalelige boliger til denne målgruppe.

Det kan fx se på antallet af boliger med en husleje på under 4.000 kr. pr. måned. Det antal er faldet fra 32.700 boliger i 2015 til 26.600 i 2018.  

Tænketanken har fået præsenteret kendte data fra Socialforvaltningen og udfordringer ift. boligbehovet for udsatte og sårbare borgere i København. På baggrund af en række møder og drøftelser om problemstillingen, leverer tænketanken anbefalinger til, hvordan udfordringen med boligbehovet kan løses. 

Tænketanken har i sit arbejde valgt at fokusere på to spor:

 • Flere socialt innovative og betalelige boliger til byens udsatte og sårbare.
 • Flere skæve boliger til byens hjemløse.

Det er tanken med anbefalingerne, at de også kan være til inspiration for andre dele af landet, der måtte kæmpe med samme udfordringer som København. 

Tænketanken ønsker at drøfte og kvalificere sine anbefalingerne med andre relevante aktører for at skabe større bevidsthed om og anspore til handling i forhold til boligbehovet for udsatte og sårbare borgere.

 

Tænketankens medlemmer

 • Eivind Kolding, bestyrelsesformand for CASA Group og og Danmarks Skibskredit (formand for tænketanken)
   
 • Ib Enevoldsen, administrerende direktør, Rambøll
   
 • Mette Margrethe Elf, projektchef, Realdania
   
 • Tony Christrup, direktør for byudvikling og public affairs, Arkitektgruppen A/S
   
 • Jan B. Sørensen, administrerende direktør A/I A/S
   
 • Jens Elmelund, administrerende direktør, KAB
   
 • Guri Weihe, chef for Strategi og Kommunikation, KommuneKredit (deltager med specialistviden inden for offentlig-privat samarbejde)