Her er min vision for København

Jeg ønsker et København med fokus på socialpolitikken, og hvor vi skaber fremtidens København med fokus på børn, det grønne og erhvervsliv.

Jeg arbejder for et København, hvor vi tager ansvar, giver plads til forskellighed, skaber gode vækstbetingelser for erhvervslivet og har et globalt udsyn.

Se på mennesket før systemet
Folk skal behandles forskelligt for at blive behandlet lige. De mest udsatte skal sættes forrest i køen, så de hjælpes videre og med tiden kan komme til at klare sig selv. Unge mennesker skal sikres beskæftigelse, og banderne skal miste pusten. Vi skal arbejde med både langsigtet forebyggelse og håndfast indgriben her og nu. Vi skal genskabe en tryg by for alle!

Fremtidens københavnere
Hele børneområdet skal opprioriteres. Det er vores fælles ansvar at sikre alle lige muligheder for et godt liv. Det handler om tidlige indsatser for at bryde negativ social arv. Det handler om at de børn og medarbejdere, som hver dag går på arbejde i byens skoler og institutioner, skal have ordentlige forhold. Institutionerne skal have flere hænder, skolerne skal have mere frihed, og hverken prøver eller kontrol skal styre børnenes hverdag.

Balance, rimelighed og rummelighed
Jeg brænder for at skabe frihed, tryghed og rummelighed i hele København. Dialog og lokal medbestemmelse er en kerneværdi for mig. Reglerne skal være til for mennesker, ikke omvendt. Og der skal være plads til masser af forskellighed i hovedstaden.